Materiały

Granit

 

Granit jest często spotykaną kwaśną skałą magmową średnio- lub grubokrystaliczną. W skład granitu wchodzą: ortoklaz, plagioklaz, kwarc, muskowit, biotyt i amfibole oraz w niewielkich ilościach: apatyt, cyrkon, monacyt, turmalin, tytanit, rutyl, magnetyt, granat i inne. Granit przybiera różne barwy takie jak: szara, biało-różowa, zielona, czerwona i inne. Ze względu na bogatą i piękną kolorystykę używany jest w budownictwie jako kamień budowlany.

Marmur

 

Marmur to skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu. Od starożytności marmur jest stosowany jako cenny materiał budowlany i rzeźbiarski. Znane marmury wydobywa się w Carrara we Włoszech. Nazwę ‚marmur’ stosuje się również potocznie w odniesieniu do niektórych odmian wapieni krystalicznych.

Konglomerat

 

Konglomerat jest produktem przemysłowym, wynikającym z kombinacji wyselekcjonowanego grysu (kamień naturalny stanowi 95% masy) oraz żywicy poliestrowej w charakterze łącznika, o doskonałych właściwościach fizyczno-mechanicznych. Produkt końcowy posiada parametry fizyczno-mechaniczne podobne a często przewyższające kamień naturalny. Stosowany w budownictwie do produkcji parapetów, schodów, posadzek oraz blatów kuchennych.